klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Allmänt – historik
Policy
Styrelse, revisorer, valberedning
Stadgar
E-post: info@fot.se
Click

FOT:s styrelse

 

Sonja Forward, ordförande
08-778 89 85, 070-638 03 63

Järda Blix, 0470-47818

Gunnar Carlsson, ledamot
08-464 72 30, 070-674 24 88

 

Elin Engqvist, ledamot

040-34 14 24, 070-934 14 24

 

Emil Frodlund, ledamot

070-837 01 92

 

Ninnie Gustafsson, ledamot
070-240 34 39

Christer Hydén, ledamot
+4741805081

David Lindelöw, kassör

0706-47 24 62

 

Krister Spolander, vice ordförande, webmaster
070-421 70 36

Anna Windal, sekreterare

070-270 76 71

REVISORER:

Hans Westberg, revisor
031-84 24 52, 070-866 81 86

Jerk Wiktorsson, revisor
023-205 81, 070-438 15 80

 

Ulrika Åkerlund, revisorssuppleant

 

 

VALBEREDNING:

Inger Sundström

070-675  51 01

Alla Bäck

08-508 26 037, 076-122 60 37